Magánbiztosítások


BALESETBIZTOSÍTÁS

Egy balesetről akkor beszélünk, ha a biztosított személy hirtelen, kívülről rá ható esemény következtében akaratlanul egészségkárosodást szenved. Balesetnek számít a gyermekbénulás, szájzár, veszettség és a kullancscsípés általi koranyári Meningoencephlaitis is, továbbá a végtagok eltorzulása, izmok, ínak, ínszalagok deformációja valamint szakadása és a térdsérülések is.

A balesetek többsége sajnos szabadidős tevékenység során keletkezik, ezért ajánlatos egy magán balesetbiztosítás megkötése.

A magán balesetbiztosítás

2017 április 7-e óta a magán balesetbiztosítással egy fontos szakadék zárul- a szabadidős tevékenység fedezve lett- világszerte, a nap 24 órájában.
A balesetek majd 80%-a a szabadidőben történik. Ez évenként 800 000 embert érint Ausztria területén. Ebből majd 9000 eset fogyatékossággal végződik. Az állami balesetbiztosítás által csak a munkahelyi baleset következményei vannak fedezve, habár a balesetek túlnyomó többsége a szabadidőben, sportolás közben történik.
Természetesen ebben az esetben az állami biztosítás átvállalja az első szükséges ellátást, de a baleset általi gazdasági károk csak a magán balesetbiztosítás által vannak térítve.
Elvileg az orvosi és rehabilitációs költségek a kötelező állami biztosítással fedezve lennének, de ez a gyakorlatban sajnos nem működik. Rokkantnyugdíj, átépítési költségek, stb. csak akkor lesznek az állami biztosító által finanszírozva, ha a baleset a munkahelyen, iskolában vagy egyetemen történt.
Háztartásbeliek egyáltalán nincsenek biztosítva. A szabadidőben dolgozó diákok vagy egyetemisták sincsenek biztosítási védelem alatt.
A magán balesetbiztosítás védelmet nyújt:
· munkában és üzleti utakon
· forgalomban
· háztartásban
· szabadidőben, sport és hobby közben
· szabadságon
Így a biztosítási szakadék bezárul, beleértve a szabadidőt is- világszerte, a nap 24 órájában.

BETEGBIZTOSÍTÁS

A magán betegbiztositás olyan tevékenységeket is lefed, amelyre a kötelező betegbiztosítás nem terjed ki: Magánpáciensként eldönthető a kórház helye és az orvos személye és tartalmazza a specialis osztályon történő kezelést is, egy magánkórházban is. Ambuláns kezelések és operációk magánorvosi praxisokon, alternatív gyógyítási módok és gyógyszerek éppúgy fedezhetőek vele.
Ezen kívül a privát betegbiztosításnak további építőkövei is vannak, mint például költségtérítés fogászati kezeléseknél, fitnessznél, megelőző kezeléseknél, gyógykúrákon való részvételnél,valamint világszerte utazásbiztosítás vagy pedig kórházi napi pénz.

ÉLETBIZTOSÍTÁS

Az életbiztosítás a használatos kifejezés arra a sok lehetséges elővigyázatossági módra, mint például elhalálozás esetén a hátrahagyott családtagok anyagi biztonságának megóvása, vagy pedig öregségi előtakarékosság- nyugdíjbiztosítás.
A megtakarításos életbiztosítás nem csak halál esetén járó összeget, hanem egy tőkefelépítést is magába foglal. (A szerződés lejártakor opcionálisan lehet választani az egy összegben történő kifizetés vagy havi nyugdíj formájában történő utalás között.) A biztosító a teljesítéskor (a biztosított személy elhalálozásakor illetve a szerződés lejártakor) átadja a szerződés időtartama alatt gyűjtött összeget annak nyereményrészesedésével együtt.
Azáltal, hogy többféle életbiztosítási lehetőség van a piacon, mindenképpen ajánlott egy személyre szabott tanácsadás igénybevétele. Így lesz életbiztosítása az életútjának kísérője, bármi is történjen Önnel.

MUNKAKÉPTELENSÉG

Munkaképtelenségről akor beszélünk,ha a biztosított személy minimum 6 hónapig egybefüggően betegség, testi sérülés, vagy legyengülés miatt nincs abban a helyzetben, hogy saját munkáját vagy egy másik foglalkozást gyakorolja, amely tudásának és képességének megfelel.
A munkaképtelenség esetén történő biztosítás lehet az életbiztosítás szerves része, de önállóan is megköthető.
50 %-os munkaképtelenség esetén a biztosított személy havi nyugdíjat kap.

BEST ADVICE (“Legjobb tanács”)

Személyre szabott legjobb ajánlat. A biztosítási ügynök az ügynöktörvény értelmében kötelezve van az ügyfélnek a számára legjobb árajánatot nyújtani, amiben nem csak a havi biztosítási összegnek, hanem a termék minőségének, káreset elintézésének, az önerő nagyságának is nagy jelentőssége van.

OTTHONBIZTOSÍTÁS

Védelmet nyújt egy családi ház vagy ikerházak esetén az egész épületre, annak alapjára, pincefalára, valamint ezekhez fixen rögzített, beépített egységeire elementáris kár, tűz, ivóvíz károk esetén, valamint a telek- és a ház felelősségbiztosítását is magába foglalja.
Melléképületek, mint például garázs vagy kerti ház többnyire a házzal együtt költségmentesen biztosítva vannak.

FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

Egy biztosítási forma, amely egy másik félnek okozott károkat hivatott szabályozni. Egy másik fél kárkövetelései –főleg személyi károk esetén- igen magas összegre rúghatnak. Néhány példa: Ön gyalogosan vagy biciklivel balesetet okoz, az Ön kutyája megharap egy járókelőt, az Ön háza elött elesik egy járókelő, mert nem volt lesózva a járda, és eltöri a lábát. …
Ezért egy felelősségbiztosítás a megélhetési biztonság érdekében nélkülözhetetlen. Törvényi előírásoknak megfelelően átvállalja a kárkövetelési összegeket személyi és tárgyi kár (illetve azokra visszavezethető vagyoni kár) esetére.
Ezen kívül a Biztosító egy jogi védelmi funkciót is átvállal azzal, hogy a másik fél követeléseit felülvizsgálja és indokolatlan esetben elutasítja. A biztosító nem téríti meg a kárt, ha a biztosított a kárt súlyos gondatlansággal okozta.

HÁZTARTÁSI BIZTOSÍTÁS

Egy kapcsolódó biztosítás, ami tűz, villámcsapás, robbanás,repülőgép lezuhanása, elementáris csapások (vihar, jégverés, hónyomás, kőfelverődés, földcsuszamlás,sziklaomlás), betörés, csőtörés által okozott károk anyagi következményeitől véd. Általában az üvegtörés és a betöréskor okozott vandalizmus is biztosítva van.
A kárigénykor fellépő problémák elkerülésének érdekében a biztositási összegnek elegendőnek kell lennie, valamint a tárgyak értékét (kézpénz, ékszer, érmegyűjtemény, stb.) is figyelembe kell venni.

SÚLYOS GONDATLANSÁG

Az elvárható gondosság nélkül ténykedni, amivel a kár elkerülhető lett volna. (Például: égő gyertyát felügyelet nélkül hagyni, ami által tűz keletkezik, biztonsági intézkedések nem megtétele, aminek betörés a következménye.)
Ha egy kár gondatlanság által keletkezik, a Biztosító nem köteles a kár megtérítésére. A felelősségbiztosításban a megkárosított fél megkapja a kártérítést, aminek összegét a biztosító súlyos gondatlanság esetén visszaköveteli a károkozótól. (Regress)

UTAZÁSI BIZTOSÍTÁS

Az utazási biztosítás nyaralás és üzleti utak esetén kínál átfogó védelmet, baleset, betegség, mentés, hazaszállítás, a poggyász elvesztése,vagy annak megkárosodása, repülőgép lekésése, stb.. esetén.
Hogy kár esetén az elvárt teljesítményt kapja, olvassa át figyelmesen a biztosítási feltételeket-különös tekintettel a kizáró okokra és a kötelezettségekre!

JOGI BIZTOSÍTÁS

A biztosított személy jogi érdekképviseletére szolgál és átvállalja az ezzel járó költségeket. (Bírósági és ügyvédi költségek, szakértői díjak, tanúk valamint tolmácsok díjazása, valamint az ellenfél költségei, amennyiben erre a Biztosított fél köteles). Ezek csak a biztosított rizikóra érvényesek, nem pedig minden eljárásra!!

ELŐTAKARÉKOSSÁG

(Kedvezményes havi részletű megtakarítás a § 108 EstG szerint)

Az állam 2003-ban ösztönzésként a magán nyugdíjmegtakarításra megteremtette a kedvezményes havi részletű előtakarékosságot. Ez minden, Ausztriában korlátlanul adóköteles személy igénybe veheti és a piacon fondhoz kötött, indexhez kötött biztosítások fomájában, illetve fedezeti tőke keretében van jelen.
Az éves maximális hozzájárulási határ egy bizonyos százaléka a szociális biztosítás legmagasabb értékelési alapjának (Höchstbemessungsgrundlage). A biztosítási időszak legalább 10 év. Ez a nyugdíjmegtakarítás leghamarabb a 40. életév betöltésével vehető igénybe.

A munkaviszony korábban történő befejezésekor (leghamarabb az 50. életévtől) a törvény által előírt nyugdíjaskorig úgynevezett áthidaló-nyugdíj vehető igénybe.

Alapok:
Az első, 2003-as modellben a kötelező 40 %-os részvényekbe fektettet rész 2010.01.01-től 30 %-ra lett lecsökkentve és egyidejűleg bevezetésre került az „Életciklus-Modell”, amiben a részvények százalékos értéke a kor előrehaladtával tovább csökken, hogy az árfolyamingadozások általi rizikó a nyugdíjba lépés előtt tovább legyen minimalizálva: a 45. életévtől 25%, az 55-től 15%-ra.
2013.08.01-el a a kedvezményes részletű előtakarékosság az alapjaiban lett megreformálva: Az 50. életévig egy 15-60% közötti részvénykvóta érvényes, utána pedig egy 5-50% közötti. A részvénykereskedés Európai Gazdasági Közösségre történő eddigi korlátozása is megszűnt: a kötvények 40 %-a bármelyik tőzsdérről származhat. A kibővített információszolgáltatási kötelezettség által a költségek, számlázási alapok, befektetési stratégiák, ezek esélyei és rizikójai valamint a garantált nyugdíjfizetés könnyen nyomon követhetőek.

A kedvezményes részletű előtakarékosság előnyei:
Díjtámogatás egy éves legmagassab értékig (4,25%-6,75% között) (Ez a tőkepiaci kamatszinttől függő, és hasonlóan az építési előtakarékossághoz van kiszámolva)
Élete végéig tartó, adómentes nyugdíj
Tőke-és díjgarancia
Teljes adómentesség: semmilyen biztosítási-, tőkekifizetési-, bevételi- és örökösödési adó nem fizetendő
Több biztosító kínál további kiegészítő termékeket hozzá.

KEGYELETI BIZTOSÍTÁS

Egy módja az életbiztosításnak, amiben a temetési költségek kerülnek fedezésre. A biztosított személy elhalálozása esetén a biztosítási összeg egy adott személynek vagy pedig közvetlenül a temetkezési szolgáltatónak kerül átutalásra.