ÜZEMI BIZTOSÍTÁSOK


ÜZEMI ÖREGSÉGI ELŐTAKARÉKOSSÁG

Ezalatt a munkaadó szabad akaratából a munkavállaló részére kötött öregségi-, individuális-, munkaképtelenségi- és a hátramaradottak számára történő előtakarékosságot értjük biztosítás, nyugdíjelőtakarékosság vagy nyugdíjfond formájában.
A vállalkozónak az előnye, hogy megspórolja a bér járulékos költségeit, valamint további könyvelési előnyhöz jut. Üzemi előtakarékosság által támogatott a munkavállaló motivációja és a kötődése a céghez. Az üzemi előtakarékosság eszközei a nyugdíjpénztárak, a biztosítás az egyösszegü fizetésre a munkaviszony végén, vagy pedig az önkéntes jövőbiztosítás.

ÜZEMI TEVÉKENYSÉG MEGSZAKÍTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA

Olyan károkat fedez, amelyek a biztosított üzem teljes vagy részleges megszakítása által keletkeztek (tárgyi kár, illetve a cégvezető betegsége és elhalálozása eseténelőálló károk). A biztosítási összeg alapja a fedezeti összeg (a bevétel és a kiadás közötti különbség), amit a biztosított személy az üzemi tevékenység megszakítása nélkül egy év alatt termelt.

VAGYONI KÁROK BIZTOSÍTÁSA

Tiszta vagyoni károkból eredő kötelező követeléseket fedez. (Amelyek nem személyi- és tárgyi károk következményei). Erre példa a szakmai felelősségbiztosítás biztosítási ügynököknek, mérnököknek, gazdasági kezeseknek, ügyvédeknek, jegyzőknek, szakértőknek, közvetítőknek, stb. és a menedszereknek vagy cégek vezető személyzetének, ahol a kötelesség megszegéséből eredő károk vannak fedezve.

ÜZEMI KÖTELEZŐ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

Egy biztosítási forma, amely egy másik félnek okozott károkat hivatott szabályozni. Egy másik fél kárkövetelései –főleg személyi károk esetén- igen magas összegre rúghatnak. Néhány példa: Vízvezetékszerelőként csaptelep szerelése közben kárt okoz a konyhabútorban, építési vállalkozóként alapásás közben vezetékeket vág át, stb..
Ezért egy felelősségbiztosítás a megélhetési biztonság érdekében nélkülözhetetlen. Törvényi előírásoknak megfelelően átvállalja a kárkövetelési összegeket személyi és tárgyi kár (illetve azokra visszavezethető vagyoni kár) esetére.
Ezen kívül a Biztosító egy jogi védelmi funkciót is átvállal azzal, hogy a másik fél követeléseit felülvizsgálja és indokolatlan esetben elutasítja. A biztosító nem téríti meg a kárt, ha a biztosított a kárt súlyos gondatlansággal okozta.

IPARI BIZTOSÍTÁS

Különböző ipari tevékenyységek rizikójainak biztosítása, ami magába foglalja például a tűz-, kötelező felelősség-, szállítási-, és üzemi tevékenység megszakításának biztosítását.