Gépjármű


GÉPJÁRMŰ FELELŐSSÉG BIZTOSÍTÁS

Ausztriában törvényi előírás legalább 7 millió € biztosítási összeggel.

A gépjármű forgalomba helyezéséhez emiatt egy biztosítási igazolás szükséges. Az autó kötelező felelősségbiztosítása magában foglalja a másoknak okozott személyi, tárgyi, vagyoni károkat, amik Europán belül az autó használata során keletkeztek. Előfordulhat, hogy a baleset által okozott károk megtérítése az Ön exisztenciáját veszélyeztetheti, ezért mindenképpen ajánlott a biztosítást egy magasabb biztosítási összeggel megkötni.

KASKÓ BIZTOSÍTÁS

A kaszko olyan károkat fed, amelyek az autó megkárosítása, tönkretétele vagy eltulajdonítása során az autóban, vagy azon hozzátartozó részeiben keletkeznek. A biztosítási kötvényben szereplő autóextrák biztosítva vannak. Nincsenek biztosítva: fék- és motorkárok, és károk, melyek súlyos gondatlanság következtében keletkeztek.
Az ügyfél eldöntheti, hogy elementárkaszkót (rész-kaszkó) vagy kollosionkaszkót (teljes kaszkó) választ.
A rész-kaszkónál azok a károk vannak biztosítva, amelyekre a biztosított személynek nincs befolyása: természeti katasztrófák (villámcsapás, sziklaomlás, földcsuszamlás, kőfelverődés, lavina, jégeső, hónyomás, árvíz, vihar), kigyulladás vagy robbanás, lopás, eltulajdonítás és az ezutáni használatból eredő károk, vaddal való ütközés nyilvános utakon. Emelett a biztosítás kibővíthető a szélvédő törésére, bármilyen állattal való ütközésre, görény általi károsításra, rövidzárlatra, vagy parkolási- és vandalizmusból eredő károkra is.
A teljes kaszkóban nem csak a rész-kaszkó által fedezett károk vannak biztosítva, hanem ezen felül olyan károk is, melyek a biztosított által okozott balesetből, vandalizmusból, vagy pedig egy ismeretlen járművel való ütközésből (parkolási károk) erednek.
Vandalizmusnál és parkolási károknál rendőrségi jegyzőkönyv szükséges!

BONUS-MALUS-RENDSZER

A biztosítási díj alapjául a gépjármű kötelező felelősségbiztosításnál egy bizonyos megfigyelési idő alatt (az előző év október 1-szeptember 30) keletkezett károk a mérvadóak.
Ausztriában ez nem egy kötelező rendszer, de mégis a legtöbb biztosító társaság ezt használja.
Ebben a rendszerben 18 fokozat van, az alapfokozat 9-el kezdődik, amennyiben a megfigyelési idő alatt nem történik kár, úgy 1 fokozatot ugrik, kár esetén viszont 3 fokozattal csökken.